HomeActueelAkkoord! IMVO Convenant Voedingsmiddelen

Akkoord! IMVO Convenant Voedingsmiddelen

29 juni 2018

Akkoord IMVO Convenant Voedingsmiddelen: feestelijke ondertekening op 29 juni bij ons mooie merk in Rotterdam: SANTAS KOFFIE

Er is een akkoord bereikt over het IMVO Convenant Voedingsmiddelen en de daarin geformuleerde ambities rondom Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Aanstaande 29 juni vindt de ondertekening van het Convenant plaats bij Santas Koffie. Hier komen de ruwe koffiebonen per schip binnen. Het hart van de Rotterdamse haven, waar elke dag producten van over de hele wereld binnen komen, is een mooie symbolische locatie.
Minister Kaag (minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), FNLI, CBL, NVS, ICCO, Woord&Daad, Global March, IDH, FNV en CNV zullen het Convenant ondertekenen.

Het doel van het convenant is om ketenbreed IMVO risico’s te adresseren en zo gezamenlijk te werken aan het verduurzamen van de internationale productieketen. Het convenant is een belangrijke stap voor de voedingsmiddelensector, waarmee op concrete wijze en over de breedte van de industrie invulling aan het Nederlands IMVO beleid en de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen wordt gegeven.

Terug naar overzicht