Privacy Verklaring

Inhoudsopgave

1     Introductie

2     Privacy Verklaring

2.1  Wij verwerken persoonsgegevens

2.2  Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

2.3  Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens

2.4  Geautomatiseerde besluitvorming

2.5    Gebruik besloten gedeelte website

2.6  Bewaartermijnen van persoonsgegevens

2.7  Delen van persoonsgegevens met derden

2.8  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

2.9  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

1. Introductie

Santas Koffie BV hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijk wet-en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op Santas Koffie BV rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Santas Koffie BV is, net als andere bedrijven, organisaties en (overheid) instellingen wettelijk verplicht om een aantal verwerkingen van persoonsgegevens te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Via het openbare register van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u deze meldingen inzien.

Dit privacy statement geldt voor klanten en bezoekers van Santas koffie.

Website: www.santaskoffie.nl, https://shop.santaskoffie.nl.

Santas Koffie BV is verantwoordelijk voor persoonsgegevens voor de hierboven genoemde website en webshop, en alle Santas Koffie e-mail adressen.

 

Contactgegevens:

Santas Koffie BV
Benjamin Franklinstraat 501
3029 AC Rotterdam
010-4258529
info@santaskoffie.nl
www.santaskoffie.nl

2. Privacy Verklaring

2.1 Santas Koffie verwerkt persoonsgegevens

Wij respecteren privacy en zorgen er daarom voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de eisen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Santas Koffie BV met persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op u verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
2.2 Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken u persoonsgegevens alleen voor de goede uitvoering van onze diensten:

 • Uw bestellingen en of vragen te kunnen afhandelen
 • Het afhandelen van  u betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Wij analyseren u gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op u voorkeuren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
2.3 Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@santaskoffie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2.4      Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Santas Koffie BV tussen zit).

2.5 Gebruik besloten gedeelte website

Als u medewerker bent van een klant van Koffiebranderij Mocca d’Or B.V. dan kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website (https://www.moccadorwebshop.nl/inloggen). Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Koffiebranderij Mocca d’Or B.V. hiervan direct op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

2.6 Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Santas Koffie BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

2.7 Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Santas Koffie BV bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals; IT- beheerder, hostingpartij, webwinkelsoftware, mailtoolprovider, beoordelingsplatformen, payment processor, postbedrijf e.d.).

2.8 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Santas Koffie BV geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

2.9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Santas Koffie BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@santaskoffie.nl.